Regulamin rezerwacji uwzględniający sytuację pandemii Covid19 w Polsce

  1. Jeżeli z powodów lockdownu, pobyt się nie odbędzie, zwracamy Państwu  100% zadatku w ciągu 7 dni.
  2. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, e-mailem lub poprzez formularz rezerwacji na stronie internetowej. 
  3. Nie wpłacenie zadatku w uzgodnionym terminie od momentu dokonania rezerwacji oznacza anulację rezerwacji.
  4. Rezerwację uważa się za potwierdzoną po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości pobytu na konto ośrodka. Jednocześnie wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji, oznacza potwierdzenie akceptacji warunków rezerwacji określonych w regulaminie rezerwacji oraz w regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
  5. Pozostałą kwotę tj. 70 % wartości pobytu, należy wpłacić przelewem na konto ośrodka w wyznaczonym na  rezerwacji terminie, przed planowanym przyjazdem. W przypadku nie uregulowania wpłaty w wyznaczonym terminie  – rezerwacja uznana jest za anulowaną.
  6. Niestawienie się Gościa w ośrodku do godz. 6:00 rano dnia następnego jest traktowane przez Ośrodek jako rezygnacja z zarezerwowanego pobytu, jeśli w Gość nie powiadomi wcześniej recepcji o opóźnieniu przyjazdu.
  7. W przypadku wycofania rezerwacji do 40 dni włącznie przed uzgodnionym dniem rozpoczęcia turnusu, Ośrodek umożliwia wykorzystanie całości zadatku na pobyt w innym terminie.
  8. W przypadkach losowych – choroba, kwarantanna, izolacja wynikająca z COVID19 lub inne udokumentowane zdarzenia losowe (które zaistnieją w okresie krótszym niż 40 dni od daty planowanego rozpoczęcia turnusu), istnieje możliwość wykorzystania zadatku w innym terminie dogodnym dla gościa lub zwrotu zadatku na podstawie odpowiedniej dokumentacji przesłanej przez Gościa drogą mailową na adres Ośrodka rezerwacje@zawiaty.com w ciągu 7 dni.
  9. Klient chcący korzystać ze zniżek dla dziecka obowiązany jest okazać w recepcji dokument potwierdzający jego wiek. W przypadku braku takiego dokumentu klient będzie rozliczany wg taryfy obowiązującej osoby dorosłe.
  10. Rabat dla stałych klientów (5%) obowiązuje rodziny, które skorzystały z pobytów pakietowych w Zawiatach minimum 3 krotnie. Aby skorzystać z rabatu należy zgłosić ją do momentu potwierdzenia rezerwacji zadatkiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *